Polityka Prywatności
sklepu internetowego „Budmeo”

 

 1. Informacje ogólne
 2. Sklep internetowy „Budmeo”, zwany dalej „Sklepem”, działający pod adresem http://www.budmeo.plprowadzony jest przez Renatę Marszałek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. „Termomar” Renata Marszałek z siedzibą w Busku-Zdroju przy ulicy Dmowskiego 86 (NIP: 6551014076, REGON: 290834884).
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Renata Marszałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. „Termomar” Renata Marszałek z siedzibą w Busku-Zdroju przy ulicy Dmowskiego 86 (NIP: 655-101-40-76, REGON: 290834884).
 4. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż materiałów budowlanych, a w szczególności armatury, drzwi, sprzętu i wyposażenia grzejnego.
 5. Gdy korzystacie Państwo z naszych usług pozyskujemy i gromadzimy różne informacje, w tym dane osobowe. Informacje pozyskujemy:

-      z formularzy kontaktowych i formularzy rejestracji, które wypełniacie,

-      z profilów, do których wprowadzane są dane, 

-      za pośrednictwem plików cookies (tzw. "ciasteczka"),

-      za pośrednictwem logów serwera.

 1. Powyższe informacje pozyskujemy przede wszystkim w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem, dostępnym w ramach serwisu, polegających na sprzedaży materiałów budowlanych, a w szczególności armatury, drzwi, sprzętu i wyposażenia grzejnego oraz materiałów budowlanych znajdujących się w ofercie Sklepu. W ramach serwisu, świadczymy także usługi marketingowe po wyrażeniu przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Informacje pozyskujemy ponadto w celu utrzymywania i ulepszania usług, opracowywania nowych usług, zapewniania spersonalizowanych usług, kontaktu z Państwem, zwiększania bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 

 1.  Informacje w formularzach
 2.  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach. 
 3.  Podczas rejestracji przekazujecie nam Państwo następujące dane osobowe w ramach formularza rejestracji on-line: adres e-mail (login), imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Ponadto, najpóźniej w momencie składania zamówienia, podajecie Państwo swój adres niezbędny do zakończenia procesu składania zamówienia.
 4. Serwis w miarę potrzeby może prosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż podane powyżej. Dane będą każdorazowo zbierane za pośrednictwem formularza i będą przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Podane przez Państwa dane są przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, na podstawie:

-     art. 6 ust. 1 pkt a), w przypadku przesyłania informacji handlowych, używania telekomunikacyjnych urządzeń́ końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,

-      art. 6 ust. 1 pkt b), w przypadku przetwarzania danych osobowych zakresie niezbędnym do wykonywania umów sprzedaży zgodnie z Regulaminem dostępnym na niniejszej stronie internetowej, 

-      art. 6 ust. 1 pkt c), w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

-      art. 6 ust. 1 pkt d), w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

-     art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w tym w szczególności w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonywania umów z kontrahentami, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a także w przypadku zbierania logów serwera lub plików cookies.

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2-3 jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług określonych w Regulaminie lub wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 2. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jeżeli nie udzielono na to uprzedniej zgody, z zastrzeżeniem ust. 7-9 poniżej.
 3. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności, firm świadczących usługi pocztowe i kurierskie lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje. Podmioty te przetwarzają je zgodnie z naszymi instrukcjami i niniejszą Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 4. Państwa dane osobowe udostępniamy, jeżeli obowiązek bądź możliwość ich ujawnienia wynika ze stosownych przepisów prawa bądź decyzji organów, które nas wiążą. Dane osobowe udostępniamy więc w szczególności na żądanie instytucji państwowych, w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im, czy też w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo.
 5. Informacje, które nie stanowią danych osobowych możemy udostępniać naszym Partnerom, np. reklamodawcom. W takim przypadku możemy także np. umożliwić konkretnemu reklamodawcy zbieranie informacji z Państwa przeglądarki w celach reklamowych i pomiarowych przy użyciu plików cookie.
 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas do chwili usunięcia Profilu – w przypadku danych podawanych w Formularzu rejestracyjnym lub do chwili zakończenia procesu, na potrzeby którego były zbierane – w przypadku danych podawanych w pozostałych Formularzach. 
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Możecie Państwo wyeksportować dane osobowe zapisane w serwisie http://www.budmeo.pl w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: sklep@budmeo.pl
 9. Macie Państwo prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo to może być realizowane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Zależy nam na tym, żebyście Państwo zgłaszali nam wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie. Wszelkie zapytania będziemy rozpatrywać niezwłocznie. Są Państwo także uprawnieni do wniesienia skargi w tym zakresie do organu nadzorczego. 
 11. Państwa dane czasami mogą być przez nas przetwarzane także w sposób zautomatyzowany. Na przykład w sytuacji, gdy gromadzimy i analizujemy dane dotyczące przeglądanych przez Państwa stron, produktów czy usług. Zdarza się, że w oparciu o wyniki tej zautomatyzowanej analizy kierujemy do Państwa spersonalizowaną ofertę produktów lub usług.
 12. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Przetwarzamy je w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność́, w tym ochronę̨ przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłaszamy ten fakt organowi nadzorczemu. 

 

 1. Informacja o plikach cookies
 2. Serwis korzysta z plików cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. My stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

-      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

-       utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

-       określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

-       w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

-       programowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej,

-       ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu,

-       pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, 

-       pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie,

-       w zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 1. My wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

-     umożliwienia korzystania z Panelu Sprzedającego/Kupującego,

-      umożliwienia korzystania z serwisu www.budmeo.pl,

-      dostosowania serwisu do preferencji Użytkowników,

-      pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu,

-      ułatwienia Użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,

-     zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

 1. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 2. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

-      Chrome

-       Firefox

-       Internet Explorer

-       Opera 

-       Safari

 1. Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

-      Android 

-       Blackberry

-       iOS (Safari)

-       Windows Phone

 1. Logi serwera.
 2. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

-      czas nadejścia zapytania,

-       czas wysłania odpowiedzi,

-       nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

-       informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

-       adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

-       informacje o przeglądarce Użytkownika,

-       informacje o adresie IP,

-       dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony,

-       dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Od czasu do czasu zmieniamy niniejszą Politykę prywatności. Pragniemy jednak podkreślić, że Twoje prawa wynikające z tej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez Twojej wyraźnej zgody. Jeśli zmiany są istotne, powiadamiamy o nich e-mailem.